Każdy uczestnik konkursu Golden Shirt Award może dostarczyć maksymalnie trzy projekty. Do każdego projektu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Po odesłaniu wypełnionego formularza, na podany przez Państwa adres zostanie wysłane potwierdzenie. Prosimy o jego podpisanie i dołączenie do Państwa pracy konkursowej.
Uwaga: Do każdej Państwa pracy konkursowej (możliwość przesłania maksymalnie 3 prac) należy dołączyć osobny, podpisany przez Państwa formularz zgłoszeniowy.